Våra tjänster

Vi är som bäst när vi får ett projekt där vi är ansvariga för helheten i projektet då vi kan nyttja hela vår kompetens och kontaktnät. Då bistår vi beställaren med att sätta ihop och skapar en organisation som är lämplig för uppdraget.

“Vi har kompetensen för att utföra lyckade bygg- och anläggningsprojekt”

Byggprojekt

Anläggningsprojekt

Våra tjänster

Pararet Entreprenad AB har kompetensen för att utföra lyckade bygg- och anläggningsprojekt.

Vi är en totalentreprenör inom bygg och anläggning med många års erfarenhet och stort kontaktnät.
Vi är som bäst när vi får ett projekt där vi är ansvariga för helheten i projektet då vi kan nyttja hela vår kompetens och kontaktnät. Då bistår vi beställaren med att sätta ihop och skapa en organisation som är lämplig för uppdraget. Kontakta oss när ni skall bygga något.

Byggprojekt

Renovering, ombyggnation och tillbyggnation samt nyproduktion. Vi är som bäst när vi får ett projekt där vi är ansvariga för helheten i projektet då vi...

Anläggningsprojekt

VA, Grunder, Dräneringar och schakter. Vi utför alla sorters anläggningsentreprenader som vatten och avloppsnät, grunder, dräneringar och schaktarbeten