Våra tjänster

Vi är som bäst när vi får ett projekt där vi är ansvariga för helheten i projektet då vi kan nyttja hela vår kompetens och kontaktnät. Då bistår vi beställaren med att sätta ihop och skapar en organisation som är lämplig för uppdraget.

“Vi har kompetensen för att utföra lyckade bygg- och anläggningsprojekt”

Byggprojekt

Anläggningsprojekt

Planerar ni ett byggprojekt på er fastighet?
Vi erbjuder helhetslösningar för Bygg- och Anläggningsprojekt åt BRF:er, fastighetsbolag, försäkringsbolag och offentliga beställare.
Kontakta oss

Framtidsvision

Pararet Entreprenad AB satsar på att bli ett av Sveriges modernaste och effektivaste entreprenadbolag inom bygg, mark och anläggnings marknaden. Detta mål skall uppnås genom en snabb men kontrollerad tillväxt. Vi kommer att arbeta mot framförallt fastighetsbolag, statliga verk, kommuner och byggbolag, men även åt privatpersoner. Vi ser ljust på framtiden och tror att det finns en stor marknad för de tjänster vi erbjuder. Vi har arbetat i byggbranschen i många år har ett mycket stort och gediget kontaktnät.

Miljö & Kvalitet

Pararet Entreprenad AB ligger i framkant vad det gäller att hitta ny effektiva arbetssätt som dessutom är effektiva ur miljö och kvalitets synpunkt. Vi satsar mycket hårt på att hela tiden förbättra kvalitetsmål och miljömål. Efter varje avslutat projekt så har vi ett erfarenhetsmöte där vi går igenom projektet och tittar på vad vi kan förbättra ur miljö och kvalitets synpunkt. Vi är även mycket lyhörda för vad kunden har för inputs.

Ägare & Organisation

Bolaget är ett ägarlett företag där ägarna arbetar inom företaget. Dan Stom och Fredrik Milestad är ägare av bolaget. Bolaget har huvudkontor i Norrtälje. Verksamheten är i huvudsak att bedriva entreprenader inom Bygg, mark och anläggningsbranschen. Företagsledningen består av Dan Stom och Fredrik Milestad.

Vi har kompetensen för att utföra lyckade Bygg- och Anläggningsprojekt:

Renovering, ombyggnation och tillbyggnation samt nyproduktion

Vi är som bäst när vi får ett projekt där vi är ansvariga för helheten i projektet då vi kan nyttja hela vår kompetens och kontaktnät. Då bistår vi beställaren med att sätta ihop och skapar en organisation som är lämplig för uppdraget.

Vi kan exempelvis renovera hela utsidan på en flerfamiljsfastighet där fasader, balkonger, tak och fönster ingår, parallellt med att vi renoverar fastigheten invändigt.

Anläggningsprojekt: VA, Grunder, Dräneringar och schakter

Vi utför alla sorters anläggningsentreprenader som vatten och avloppsnät, grunder, dräneringar och schaktarbeten.

tex vi hjälper er gärna att byta vatten och avloppstam till erat flerfamiljshus. Vi hjälper gärna er samfällighetförening att bygga ett gemensamt vatten och avlopps nät. Vi bygger nytt och renoverar alla typer av betongkonstruktioner. Det kan t.ex. vara garagerenoveringar, renovering av stödmurar eller nödvändig dränering.  

Fördelen för dig som beställare är att en och samma projektorganisation gör alla jobben.

Vår vision är att bli

Sveriges modernaste och effektivaste entreprenadbolag

Vi erbjuder helhetslösningar för Bygg- och Anläggningsprojekt åt BRF:er, fastighetsbolag, försäkringsbolag och offentliga beställare.

Vanliga frågor & svar

FAQs

Här tar vi upp vanliga frågor och svar om bygg- och anläggningsprojekt. Har du fler frågor eller funderingar är du välkommen att kontakt oss.

Vi erbjuder en totalentreprenad där vi utför allt från markarbeten, VA arbeten, byggarbeten till projektledare och arbetsledare.

Vi utför allt från nyproducerade hus, lägenheter, även större och mindre renoveringar av fastigheter, lokaler, lägenheter, hus, fasadarbeten, takomläggningar. Vi utför både nyproduktion samt ROT projekt i sin helhet.

Självklart går det, vi kan ta delar av en entreprenad. Men vi ser helst att vi tar helhetslösningarna på ert projekt. Där vi utför allt från markarbeten, grund, byggnation och projektledning. Där vi då upphandlar kompetensen i alla underentreprenörer.

Mejla din förfrågan till fredrik@pararet-entreprenad.se. Så hjälper vi dig. Offerten ligger sedan till grund för det kommande avtalet om du vill gå vidare och anlita oss.