Våra tjänster

Vi är som bäst när vi får ett projekt där vi är ansvariga för helheten i projektet då vi kan nyttja hela vår kompetens och kontaktnät. Då bistår vi beställaren med att sätta ihop och skapar en organisation som är lämplig för uppdraget.

“Vi har kompetensen för att utföra lyckade bygg- och anläggningsprojekt”

Byggprojekt

Anläggningsprojekt

Anläggningsprojekt

VA, grunder, dräneringar och schaktarbeten

Vi utför alla sorters anläggningsentreprenader som vatten och avloppsnät, grunder, dräneringar och schaktarbeten.

Vi hjälper er gärna att byta vatten- och avloppsstammar till ert flerfamiljshus. Vi hjälper gärna er samfällighetsförening att bygga ett gemensamt vatten- och avloppsnät. Vi bygger nytt och renoverar alla typer av betongkonstruktioner. Det kan t.ex. vara garagerenoveringar, renovering av stödmurar eller nödvändig dränering.

Fördelen för dig som beställare är att en och samma projektorganisation gör alla jobben.

Previous slide
Next slide
Pararet entreprenad AB

Er partner inom anläggning

Kontakta oss när det gäller VA-arbeten, husgrunder, dräneringsarbeten och mark- och schaktning.