Våra tjänster

Vi är som bäst när vi får ett projekt där vi är ansvariga för helheten i projektet då vi kan nyttja hela vår kompetens och kontaktnät. Då bistår vi beställaren med att sätta ihop och skapar en organisation som är lämplig för uppdraget.

“Vi har kompetensen för att utföra lyckade bygg- och anläggningsprojekt”

Byggprojekt

Anläggningsprojekt

Om oss

Vilka är vi

Pararet Entreprenader AB

En etablerad partner med ett stort och gediget kontaktnät.

Våra kunder är främst bostadsrättsföreningar(BRF:er), fastighetsbolag, försäkringsbolag och offentliga beställare, men även privatpersoner. Vårt huvudkontor finns i Norrtälje strax norr om Stockholm. Vi erbjuder våra bygg- och anläggningstjänster i främst Mälardalen med omnejd. Vi har arbetat i byggbranschen i många år har ett mycket stort och gediget kontaktnät.

Framtidsvision

Vi satsar på att bli ett av Sveriges modernaste och effektivaste entreprenadbolag inom bygg, mark och anläggnings marknaden. Detta mål skall uppnås genom en snabb men kontrollerad tillväxt. Vi kommer att arbeta mot framförallt fastighetsbolag, statliga verk, kommuner och byggbolag, men även åt privatpersoner. Vi ser ljust på framtiden och tror att det finns en stor marknad för de tjänster vi erbjuder. Vi har arbetat i byggbranschen i många år har ett mycket stort och gediget kontaktnät.

Miljö & Kvalitet

Vi ligger i framkant vad det gäller att hitta ny effektiva arbetssätt som dessutom är effektiva ur miljö och kvalitets synpunkt. Vi satsar mycket hårt på att hela tiden förbättra kvalitetsmål och miljömål. Efter varje avslutat projekt så har vi ett erfarenhetsmöte där vi går igenom projektet och tittar på vad vi kan förbättra ur miljö och kvalitets synpunkt. Vi är även mycket lyhörda för vad kunden har för inputs.

Ägare & Organisation

Företaget är ett ägarlett företag där ägarna arbetar inom företaget. Dan Stom och Fredrik Milestad är ägare av bolaget. Bolaget har huvudkontor i Norrtälje. Verksamheten är i huvudsak att bedriva entreprenader inom Bygg, mark och anläggningsbranschen. Företagsledningen består av Dan Stom och Fredrik Milestad.

Bygg tillsammans med oss

Hur kan vi hjälpa er?

Planerar ni att bygga och söker en partner? Kontakta oss så hjälper vi er igenom hela byggprocessen.